Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

X

b)

A. 1

B. 2

C. 3

Zadanie 2

Leukocyty / Erytrocyty mają dwuwklęsły kształt, który zwiększa powierzchnię wchłaniania gazów oddechowych. Komórki te dzięki obecności hemoglobiny / albumin transportują tlen. Płytki krwi / Erytrocyty nie mają jądra komórkowego i są niezbędne do prawidłowego krzepnięcia krwi oraz utrzymywania ciągłości naczyń krwionośnych. Podobną funkcję pełni fibrynogen / pełnią przeciwciała w osoczu. Limfocyty i monocyty mają / nie mają ziarnistości, dlatego nazywamy je agranulocytami. 

Zadanie 3

a)

B, ponieważ zawiera ziarnistości.

b)

Oznaczenie literowe

Nazwa leukocytu

Opis

A

Limfocyty

Nie mają właściwości  żernych, ale biorą udział w procesach odpornośćiowych organizmu. Niszczą komórki nowotworowe.

C

Monocyty

Mogą przemieszczać się między tkankami. Mogą przekształcać się w mikrofagi o zdolnościach żernych, fagocytujących bakterie, wirusy oraz uszkodzone komórki.

B

Granulocyty 

Fagocytują drobnoustroje chorobotwórcze. Regulują przebieg reakcji alergicznych. 

© squick.pl

You cannot copy content of this page