Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

albumina, fibrynogen, płytki krwi, krwinki białe, jony Ca2+, witamina K, limfocyty B

Zadanie 5

a)

2-3-1-4

b)

Literą X oznaczono fibrynę. Jej zadaniem jest tworzenie w miejscu przerwania naczynia krwionośnego gęstej sieci, która zatrzyma krwinki i płytki krwi, tworzy skrzep.

c)

Trombocyty to fragmenty cytoplazmy komórek szpiku otoczonej błoną komórkową, dzięki temu łatwo wklejają się we włókna fibryny. 

© squick.pl