Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Cecha

Układ krwionośny

Układ limfatyczny

Jest to układ zamknięty.

X

 

Układ ten bierze udział w zwalczaniu drobnoustrojów chorobotwórczych.

X

X

W niektórych naczyniach tego układu występują zastawki.

X

X

Zadanie 5

a)

b)

Centralne narządy limfatyczne

Obwodowe narządy limfatyczne

-szpik kostny czerwony

-grasica

-śledziona

-migdałki podniebienne 

-węzły chłonne

-grudki limfatyczne

Zadanie 3

1. P

2. F

3. P

© squick.pl