Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

a)

Ruch jest jednokierunkowy dzięki obecności zastawek.

b)

1. Praca mięśni szkieletowych

2. Rytmiczne pulsowanie naczyń krwionośnych

Zadanie 5

a)

Węzeł chłonny

b)

A.

Zadanie 6

a)

Obecność zastawek oraz cienkich trójwarstwowych ścian naczyń.

b)

Limfa nie ma zdolności krzepnięcia, ponieważ nie zawiera fibrynogenu.

© squick.pl