Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

W trakcie rozkurczu serca spada / rośnie ciśnienie we krwi w sercu, a krew napływa do przedsionków / komór. W trakcie skurczu przedsionków następuję w nich wzrost / spadek ciśnienia krwi, a krew przepływa do komór przez otwarte zastawki przedsionkowo-komorowe . W wyniku wzrostu / spadku ciśnieni krwi w komorach następuje ich skurcz, a krew przepływa z komór do aorty i pnia płucnego.

Zadanie 5

Oznaczono literą Y, ponieważ naczynia limfatyczne mają wolne zakończenia, którymi oplatają naczynia włosowate i przechwytują płyn tkankowy.

Zadanie 6

a)

A

b)

leukocyty, erytrocyty, trombocyty

c)

Żelazo jest podstawowym składnikiem hemoglobiny, jego niedobór zaburza pracę erytrocytów, które z powodu mniejszej zawartości hemoglobiny transportują mniej tlenu.

© squick.pl

You cannot copy content of this page