Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

A. 4

B. 2 

C. 1

Zadanie 2

a)

granulocyty, limfocyty T, makrofagi, limfocyty B

b)

Większość patogenów ma możliwość ruchu, dlatego zdolność ruchu komórek żernych pomaga im na przemieszczanie się z patogenami i wchłanianie ich na drodze fagocytozy.

Zadanie 3

a)

b)

Pod względem budowy chemicznej przeciwciała zaliczamy do cukrów / białek. Są one produkowane przez pobudzone limfocyty T / B. Zadaniem przeciwciał jest niszczenie patogenów / rozpoznawanie antygenów. Określony rodzaj przeciwciał wiąże się z jednym ich rodzajem / różnymi ich rodzajami.

© squick.pl