Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

a)

Funkcja struktury: wydzielanie enzymów trawiennych.

Nazwa: lizosom

b)

Makrofag odpowiedzialny jest za odporność wrodzoną, ponieważ atakuje i fagocytuje każdy patogen dostający się do organizmu.

Zadanie 5

Rodzaj odporności

Czynniki

limfocyty T i B

granulocyty

przeciwciała

cytokiny

Odporność wrodzona (nieswoista)

 

X

 

X

Odporność nabyta (swoista)

X

 

X

 

Zadanie 6

a)

bakteria – makrofag limfocyt T limfocyt B – przeciwciała

b) i c)

© squick.pl