Kategoria: wos

Strona 170 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 170 Zadanie 1 1. B 2. C 3. D Zadanie 2 Polega na tym, że parlament bierze udział w bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu organów konstytucyjnych państwa, a także osób wchodzących w skład tych organów. […]

Strona 167 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 167 Zadanie 1 a) – założenie komitetu inicjatywy uchwałodawczej – poinformowanie przewodniczącego rady miasta o powstaniu komitetu – promocja projektu i zbieranie podpisów – zebranie 300 podpisów –  złożenie projektu uchwały na ręce przewodniczącego […]

Strona 163 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 163 ? Organ stanowiący gminy: rada gminy, miasta, miejska Organ wykonawczy gminy: wójt, burmistrz, prezydent Organ stanowiący powiatu: rada powiatu Organ stanowiący województwa: sejmik województwa Poprzednia strona Następna strona squick.pl Odpowiedzi School+ Blog Wszystkie […]

Strona 159 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 159 Zadanie 4 Zadanie indywidualne Zadanie 5 Trybunał Stanu rozpatrywał tylko dwie sprawy – aferę alkoholową i sprawę Emila Wąsacza. Trybunał Stanu sądzi najważniejszych urzędników w państwie, ale obraduje bardzo rzadko i wydaje niskie […]

Strona 158 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 158 Zadanie 1 a) – brak nadzoru nad stosowaniem konserwantów – brak każdorazowego badania – brak weryfikacji zawartości z etykietą – brak weryfikacji kwestii kumulacji limitów „E” w diecie b) Zadanie indywidualne Zadanie 2 […]

Strona 151 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 151 Zadanie 5 a) Te zasady są ważne z punktu widzenia obywateli, ponieważ stanowią one gwarancje do konstytucyjnego prawa do sądu. b) Sędzia wydał wyrok w sprawie znajomego lub rodziny. Niezawisłość sędziego polega na […]

Strona 150 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 150 Zadanie 1 a) Jest taka możliwość, ale nie jest to wymóg. „W sądzie rejonowym można tworzyć wydziały” b) Są to wydziały danych sądów. c) Zadanie indywidualne Zadanie 2 Najniższym szczeblem sądów powszechnych jest […]

Strona 145 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 145 Zadanie 5 a) „Wniosek o wyrażenie wotum nieufności” „Wybranie pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów” b) Sejm nie wyraził wotum nieufności, ponieważ aby można było zastosować wotum potrzeba 231 głosów, a za […]

Strona 144 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 144 Zadanie 1 a) Prezydent b) – prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, dzięki czemu jego władza ma większą legitymizację – prezydent jest głową państwa, dlatego powinien mieć większe kompetencje c) – brak zainteresowania […]