Kategoria: wos

Strona 145 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 145 Zadanie 1 Zadanie indywidualne Zadanie 2 Zadanie indywidualne Zadanie 3 a) A. Prawda B. Fałsz  C. Prawda  b) W Polsce poziom zaufania jest niższy niż w innych krajach i formuje się na stałym […]

Strona 144 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 144 Zadanie 1 a) Prezydent b) – prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, dzięki czemu jego władza ma większą legitymizację – prezydent jest głową państwa, dlatego powinien mieć większe kompetencje c) – brak zainteresowania […]

Strona 138 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 138 ? „Opracowanie projektu budżetu państwa i kierowanie jego wykonaniem” Poprzednia strona Następna strona squick.pl Odpowiedzi School+ Blog Wszystkie serwisy Polityka prywatności Regulamin Zgłoś błąd Reklama © squick.pl

Strona 137 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 137 Zadanie 1 a) Im lepsza ocena działalności prezydenta, tym większy poziom legitymizacji pełnienia przez niego urzędu. b) Prezydent Andrzej Duda cieszy się mniejszą popularnością niż Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski, ale większą niż […]

Strona 136 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 136 ? W tekście 1 autor, uważa że pozycja ustrojowa Prezydenta RP powinna być niższa niż Rady Ministrów i Prezydent nie powinien posiadać prawa weta. Argumentuje to tym, że Rade Ministrów łatwiej pociągnąć do […]

Strona 131 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 131 Zadanie 1 a) Wysłuchanie publiczne ma na celu poznania stanowiska obywateli w danej sprawie. b) Wysłuchanie publiczne w Sejmie RP może się odbyć po tym  jak zostanie uchwalona uchwała przez komisje, do której […]

Strona 125 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 125 Zadanie 7 a) Przepisy dotyczą referendum ogólnokrajowego (art. 66) i referendum zatwierdzającego zmianę w Konstytucji (art. 77). b) Większe uprawnienia ma Sejm RP, ponieważ to on zarządza o przeprowadzeniu referendum, a Marszałek Sejmu […]

Strona 124 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 124 Zadanie 1 Demokracja bezpośrednia – opiera się na podejmowaniu decyzji przez samych obywateli, najczęściej w drodze referendum, wetów ludowych, plebiscytów, inicjatyw, skarg, zgromadzeń i konsultacji ludowych.  Zadanie 2 W ordynacji większościowej wygrywają kandydaci […]

Strona 117 | W centrum uwagi 1 | Klasa 1 | Liceum

Wiedza o społeczeństwie Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń 1 klasa liceum | W centrum uwagi 1. Zakres podstawowy | Strona 117 Zadanie 1 a) 4 punkty procentowe b) Większość obywateli uważa, że potrzebna jest im znajomość Konstytucji, ale jednak nie stosują się do tego i nie przeczytali w całości Konstytucji RP. Zadanie 2 Trójpodział […]