"Była sobie... Ziemia. Dokąd prowadzi nas przyszłość"

OPIS ODCINKA

Odcinek 26

W 2150 roku Ziemia została spustoszona przez wojnę nuklearną, a ocaleni (naukowcy, astronauci), którzy schronili się na stacji kosmicznej, opowiadają, co się stało. W latach pięćdziesiątych postęp był dalej przyspieszany, aż do zniszczenia stylu życia na konsumpcję. Mężczyźni wysyłali rakiety w kosmos, narastało planowanie urbanistyczne, piętrzyły się śmieci, a także problem przeludnienia.

© squick.pl