Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

1. C

2. A

3. B

4. D

Zadanie 2

1. Ich heiße (Wpisz tutaj swoje imię).

2. Ich komme aus (Wpisz tutaj kraj swojego pochodzenia).

3. Ich wohne in (Wpisz tutaj miejscowość swojego zamieszkania).

4. Mein Hobby ist (Wpisz tutaj swoje hobby).

Zadanie 3

 heißenkommenwohnen
ichheißekommewohne
duheißtkommstwohnst
er / sie / esheißtkommtwohnt

Zadanie 4

1. Wie heißt sie? Sie heißt (Wpisz tutaj imię swojej przyjaciółki).

2. Woher kommt sie? Sie kommt aus (Wpisz tutaj kraj pochodzenia swojej przyjaciółki).

3. Wo wohnt sie? Sie wohnt in  (Wpisz tutaj miejscowość zamieszkania swojej przyjaciółki).

4. Was ist ihr Hobby? Ihr Hobby ist (Wpisz tutaj hobby swojej przyjaciółki)

Zadanie 5

1. wie – wohnt – wo – woher – was

2. er – du – sie – sein – es

3. mein- dein – sein – ich – ihr

4. Sport – Musik – Wien – Kino

Zadanie 6

1. Er heißt Paul und kommt aus Deutschland. Er wohnt in Hannover. Sein Hobby ist Musik.

2. Sie heißt Klaudia und kommt aus Polen. Sie wohnt in Krakau. Ihr Hobby ist Sport.

 

© squick.pl