Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

B,D

Zadanie 2

(PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE)

– alkohol (negatywnie wpływa na życie całej rodziny i często jest przyczyną przemocy)

– brak kontaktu (członkowie rodziny popadają w samotność i tracą ze sobą więzy emocjonalne)

– nadmierne skupienie się na pracy, sukcesie (często wiążę się z zaniedbywaniem związków rodzinnych)

Zadanie 3

A,B

Zadanie 4

(wybierz 3 z 4 podanych)

-obyczaje

-idee

-zabytki

-utwory literackie

Zadanie 5

Sądownictwo – obywatele mogą złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i dojść swoich praw w sądzie.

Policja – pilnowanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Zadanie 6

Państwu groziłby m.in. paraliż gospodarki spowodowany brakiem handlu międzynarodowego oraz utrata sojuszników, którzy mogliby pomóc państwu w przypadku ewentualnego konfliktu.

Zadanie 7

– liczne swobody dla obywateli (np. wolność słowa, wyznania)

– wpływ ludzi na decyzje rządzących 

– ochrona praw mniejszości

– władza wyłaniana w wyborach

– legalna działalność opozycji

Zadanie 8

– suwerenność

– demokracja

– historia

– kultura

– religia

– tradycja

– prawda

– sprawiedliwość

– dobro

– piękno

– rzetelność

– sprawność

– sumienie

– dialog

– pomoc

– godność

– wspólnota

Zadanie 9

(struktura samorządu – organy samorządu)

Gmina – rada gminy (miasta) i wójt, burmistrz lub prezydent

Powiat – rada powiatu ze starostą na czele

Województwo – sejmik województwa i zarząd województwa z marszałkiem na czele

Zadanie 10

Zasada polega na tym, że władzę ustawodawczą pełnią Sejm i Senat RP, władzę wykonawczą Prezydent i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą niezależne sądy i trybunały.

Zadanie 11

A-3

B-1

C-2

© squick.pl