Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

W obu tekstach: Europa się starzeje, potrzeba dobrej polityki prorodzinnej

W tekście 1: przedstawienie danych liczbowych, wskazanie, że tylko w Europie wskaźnik dzietności się zmniejsza oraz przewidywanie dużych fal imigracyjnych.

W tekście 2: obarczenie winą za kryzys demograficzny transformację ustrojową i określanie rodzin wielodzietnych mianem „patologii”.

Podejście autorki tekstu 1: podkreśla, że Europa znajduje się w złej sytuacji, uważa, że to wina rządzących. 

Podejście autora tekstu 2: widzi w spadku dzietności szansę, na zwiększenie możliwości zawodowych kobiet, ochronę środowiska i polepszenie edukacji, a przyczynę takiej sytuacji demograficznej widzi w zmianach społecznych. 

© squick.pl

You cannot copy content of this page