Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Zadanie indywidualne

Zadanie 2

A. „Wielokrotne powtarzanie”, takie umiejscowienie informacji może utrwalać stereotyp o Romach jako złodziejach.

B. „Inscenizacji”, przedstawiono nagrane przez aktorów sceny i pokazano widzom jako autentyczne nagrania.

Zadanie 3

Zadanie indywidualne

Zadanie 4

Manipulacja w tym przypadku polega na zakłamywaniu faktów o liczebności jakiejś demonstracji. Media mogą manipulować obrazem pokazując wybrane ujęcia, które pomogą im w przekazaniu odbiorcom swojej racji. 

© squick.pl