Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 5

a)

Rozwój Internetu miał bardzo duży wpływ na zmiany zachodzące w społeczeństwie, umożliwił szybką komunikacje z innymi ludźmi i łatwiejszy dostęp do informacji. Internet ma bardzo duży wpływ na demokratyzację społeczeństw, ale musimy jednak też uważać na niektóre niebezpieczne treści tam zamieszczane. 

b)

Zadanie indywidualne

Zadanie 6

Zadanie indywidualne

Zadanie 7

Przykładowa odpowiedź

Uważam, że nie może być czegoś takiego jak całkowicie niezależny przekaz medialny, ponieważ mimo tego, że dziennikarze starają się być obiektywni to ich poglądy zawsze będą wywierać jakiś wpływ na ich teksty.

© squick.pl