Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

– podważenie instytucji państwa

– korupcja może doprowadzić do upadku wolnego rynku, konkurencji i monopolizacji

– narażenie państwa na straty finansowe

– narażenie państwa na dojście do władzy populistów

© squick.pl