Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

Zadanie indywidualne

b)

– ludzie są nie chętni osobom, które mogą na nie donieść

– pracodawcy są niechętni sygnalistom, ponieważ mogą obawiać się konsekwencji związanych z wykryciem jakiś nieprawidłowości

Zadanie 2

A. Mowa nienawiści 

-kandydat na burmistrza komentował wystąpienie kontrkandydata obrażając go

B. Nepotyzm

– nowy burmistrz obsadził na stanowiskach urzędniczych swoich krewnych

C. Populizm

-przekonywanie obywateli, że kandydat nie jest związany z żadną elitą ani przedsiębiorcami

D. Polaryzacja opinii

Zwolennicy obu kandydatów wymieniali się ze sobą przeciwnymi zdaniami, co doprowadziło do kłótni.

E. Nadużycia władzy

– wybudowanie z publicznych pieniędzy drogi dochodzącej do domu rodziców burmistrza

© squick.pl