Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

B

Zadanie 4

Demagodzy składają wyborcom nierealne do zrealizowania obietnice, a populiści sprzeciwiają się wartościom istniejącym w ramach danych struktur społecznych, bowiem chcą oni doprowadzić do zlikwidowania danego ustroju politycznego. 

Zjawiska te są groźne dla demokracji, ponieważ mogą doprowadzić do dojścia do władzy ludzi niekompetentnych i nieposiadających odpowiedniej wiedzy w zarządzaniu państwem. 

Zadanie 5

Nepotyzm – obsadzanie stanowisk krewnymi lub znajomymi

Klientelizm – zjawisko popierania przez osoby zamożne osób, które świadczą dla nich usługi

Zjawiska te są uznawane za patologiczne, ponieważ prowadzą do obniżenia jakości funkcjonowania państwa i degradacji życia społecznego i politycznego.

Zadanie 6

Zadanie indywidualne

Zadanie 7

Coraz mniej osób uczestniczy w życiu publicznym, ponieważ tracą zaufanie do polityków oraz przez kształtowany bardzo negatywny obraz polityki.

Zadanie 8

B

© squick.pl