Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

4 punkty procentowe

b)

Większość obywateli uważa, że potrzebna jest im znajomość Konstytucji, ale jednak nie stosują się do tego i nie przeczytali w całości Konstytucji RP.

Zadanie 2

Trójpodział władzy polega na jej podziale na:

Władze ustawodawczą – uchwala ona prawo (Sejm oraz Senat)

Władze wykonawczą – wprowadza ona uchwalone prawo i rządzi państwem (Prezydent, Rada Ministrów)

Władza sądownicza – sądzi za nieprzestrzeganie prawa (Sądy i Trybunały)

 

Odnosi się do tego Konstytucja RP

 

Art. 10.

  1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

     

  2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Zadanie 3

Zadanie indywidualne

Zadanie 4

Zmiana polegała na rozszerzeniu warunków jakie musi spełniać dana osoba, aby mogła być zaprzysiężona na posła lub senatora (wprowadzono zasadę, że taka osoba nie może być ukarana prawomocnym wyrokiem sądu)

© squick.pl

You cannot copy content of this page