Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Demokracja bezpośrednia – opiera się na podejmowaniu decyzji przez samych obywateli, najczęściej w drodze referendum, wetów ludowych, plebiscytów, inicjatyw, skarg, zgromadzeń i konsultacji ludowych. 

Zadanie 2

W ordynacji większościowej wygrywają kandydaci o największej liczbie głosów, a w orientacji proporcjonalnej podział mandatów ma miejsce między partiami proporcjonalnie do liczby głosów, które zebrali.  

 

Zalety orientacji większościowej:

– zwycięża kandydat o największej liczbie głosów

– politycy są bardziej niezależni od kierownictwa partii

Wady orientacji większościowej:

– system ten sprzyja większym partiom i jest niekorzystny dla mniejszych ugrupowań

– istnieje możliwość manipulowania okręgami wyborczymi w celu zdobycia jak największej ilości mandatów dla danej partii

 

Zalety orientacji proporcjonalnej:

– każdy wyborca posiada własną reprezentacje

– ordynacja pozwala na lepsze odzwierciedlenie preferencji obywateli

Wady orientacji proporcjonalnej:

– może doprowadzić do wyłonienia bardzo rozdrobnionego parlamentu

– wyborcy oddają głosy na kandydata, ale ich głosy są potem przeliczane na partie i na tej podstawie rozdziela się mandaty względem kandydatów umieszczonych na listach wyborczych

Zadanie 3

Zadanie indywidualne

Zadanie 4

Najwyższa frekwencja w 1989

– były to pierwsze wolne wybory

– Polacy bardzo chcieli zmiany ekipy rządzącej 

Najniższa frekwencja w 2005

– Polacy przestali wierzyć politykom, ponieważ ci nie dotrzymywali obietnic

– źle przygotowana przez partie polityczne kampania

Zadanie 5

a)

Konsultacje społeczne mają bardzo duży wpływ na funkcjonowanie państwa, ponieważ przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i są formą dialogu władz z obywatelami. 

b)

Konsultacje społeczne doprowadziły do przyjęcia programu 500+ w obecnej formie (500+ również na pierwsze dziecko)

Zadanie 6

Przykładowa odpowiedź

Demokracja w Polsce działa, ponieważ obywatele mają wpływ na najważniejsze decyzje w państwie, takie jak wybór swoich przedstawicieli do władz. Ponadto w kraju mogą działać partie polityczne o różnych poglądach i media. 

© squick.pl

You cannot copy content of this page