Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 7

a)

Przepisy dotyczą referendum ogólnokrajowego (art. 66) i referendum zatwierdzającego zmianę w Konstytucji (art. 77).

b)

Większe uprawnienia ma Sejm RP, ponieważ to on zarządza o przeprowadzeniu referendum, a Marszałek Sejmu RP ma za zadanie jedynie niezwłocznie podjąć decyzje o zarządzeniu referendum.

c)

– wprowadzenie zmian w przepisach rozdziału I „Rzeczpospolita” Konstytucji RP 

– wprowadzenie zmian w przepisach rozdziału II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” Konstytucji RP

– wprowadzenie zmian w przepisach rozdziału XII „Zmiana Konstytucji” Konstytucji RP

Zadanie 8

Zadanie indywidualne

© squick.pl

You cannot copy content of this page