Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

Wysłuchanie publiczne ma na celu poznania stanowiska obywateli w danej sprawie.

b)

Wysłuchanie publiczne w Sejmie RP może się odbyć po tym  jak zostanie uchwalona uchwała przez komisje, do której dany projekt został przeznaczony do rozpatrzenia. 

c)

– możliwość tylko jednego wystąpienia przez daną osobę

– konieczność podjęcia odpowiedniej uchwały przez komisję

Zadanie 2

Mandat poselski (senatorski) – pełnomocnictwo nadane przez wyborców osobom, które piastują stanowisko posła lub senatora. 

Immunitet parlamentarny – przywilej chroniący osoby pełniące dane funkcje (np. posłów lub senatorów) przed pociągnięciem ich do odpowiedzialności karnej.  

Klub parlamentarny – frakcja parlamentarna, w skład której wchodzą posłowie i senatorowie w celu sprawniejszej organizacji pracy.

Kworum – liczba członków danego zgromadzenia, która jest wymagana do uznania prawomocności danego głosowania.

Zadanie 3

Zadanie indywidualne

Zadanie 4

Zadanie indywidualne

© squick.pl