Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

W tekście 1 autor, uważa że pozycja ustrojowa Prezydenta RP powinna być niższa niż Rady Ministrów i Prezydent nie powinien posiadać prawa weta. Argumentuje to tym, że Rade Ministrów łatwiej pociągnąć do odpowiedzialności za złe decyzje, Prezydent ze względu na przyznane mu prerogatywy ma na celu reprezentować Polskę na zewnętrz, a nie podejmować decyzje wewnętrzne.

Autor tekstu 2 jest za przyznaniem Prezydentowi szerszych kompetycji, ponieważ jest on wybierany w wyborach powszechnych, ma silny mandat społeczny oraz większość ankietowanych opowiada się za zwiększeniem kompetencji prezydenta. 

© squick.pl

You cannot copy content of this page