Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

Prezydent

b)

– prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, dzięki czemu jego władza ma większą legitymizację

– prezydent jest głową państwa, dlatego powinien mieć większe kompetencje

c)

– brak zainteresowania sprawami politycznymi

– brak wiedzy dotyczącej kompetencji prezydenta i premiera

Zadanie 2

Rada ministrów pełni władzę wykonawczą. Głównym zadaniem ministerstw jest wykonywanie ustaw przyjętych przez parlament oraz kontrolowanie pracy niektórych państwowych urzędów. Przykładowe kompetencje to zapewnienie państwu bezpieczeństwa zewnętrznego i prowadzenie polityki zagranicznej.

Zadanie 3

A, D

Zadanie 4

A. 4

B. 5

C. 3

D. 1

© squick.pl

You cannot copy content of this page