Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 5

a)

„Wniosek o wyrażenie wotum nieufności”

„Wybranie pana Grzegorza Schetyny na Prezesa Rady Ministrów”

b)

Sejm nie wyraził wotum nieufności, ponieważ aby można było zastosować wotum potrzeba 231 głosów, a za wotum nieufności głosowało 168 posłów.

Zadanie 6

Rządowi mniejszościowemu trudniej realizować swoje zamierzenia, ponieważ większość parlamentarna może regularnie odrzucać rządowe projekty.

W 2004 były problemy z powołaniem rządu Marka Belki, przez brak większości parlamentarnej. 

Zadanie 7

a)

– Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

– Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

– Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

b)

– zapewnienie współdziałania organów rządowych i samorządowych w danym województwie

– kierowanie działalnością wyżej wymienionych organów celem zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony życia,  środowiska i utrzymania porządku

© squick.pl

You cannot copy content of this page