Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 5

a)

Te zasady są ważne z punktu widzenia obywateli, ponieważ stanowią one gwarancje do konstytucyjnego prawa do sądu.

b)

Sędzia wydał wyrok w sprawie znajomego lub rodziny. Niezawisłość sędziego polega na tym, że jest on zobowiązany do bezstronnego rozwiązywania sprawy, dlatego zasada ta w takiej sytuacji będzie złamana.

Rząd dyktuje sądom, jakie wyroki mają wydawać. Niezależność sądów ma polegać na braku nacisku od władzy.

Zadanie 6

C.

Zadanie 7

Są potrzebni, ponieważ gwarantują narzucenie sprawie nowego spojrzenia, które często może okazać się pomocne w rozwiązaniu sprawy.

© squick.pl

You cannot copy content of this page