Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Zadanie indywidualne

Zadanie 2

Zadanie indywidualne

Zadanie 3

a)

A. Prawda

B. Fałsz 

C. Prawda 

b)

W Polsce poziom zaufania jest niższy niż w innych krajach i formuje się na stałym poziomie 16% z niewielkimi wahaniami.

Zadanie 4

Metody kontroli społecznej dla norm formalnych: 

– kontrole przeprowadzane np. przez Urząd Skarbowy lub Główny Inspektorat Sanitarny

– kodeksy prawne, których przestrzeganie kontroluje policja

Metody kontroli społecznej dla norm nieformalnych: 

– publiczna krytyka lub pochwały

– unikanie relacji z osobą łamiącą normy

Zadanie 5

Społeczność to ludność biorąca udział w określonej dziedzinie życia społecznego, a grupa społeczna to co najmniej 3 osoby powiązane bardziej bezpośrednimi niż społeczność więzami.

© squick.pl

You cannot copy content of this page