Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

– założenie komitetu inicjatywy uchwałodawczej

– poinformowanie przewodniczącego rady miasta o powstaniu komitetu

– promocja projektu i zbieranie podpisów

– zebranie 300 podpisów

–  złożenie projektu uchwały na ręce przewodniczącego rady miasta

– weryfikacja projektu przez radcę prawnego

– wyciągnięcie projektu do porządku sesji 

b)

Ponieważ chciano zaprowadzić transparentność tego procesu.

Zadanie 2

Zadanie indywidualne

Zadanie 3

a)

Działania z punktu widzenia legalności.

b)

Prezes Rady Ministrów, wojewodowie i regionalne izby obrachunkowe

c)

Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów, gdy organ ten narusza Konstytucję lub ustawę.

Zadanie 4

Przykładowa odpowiedź

Uważam, że mamy wpływ na naszą małą ojczyznę, ponieważ to od naszego zaangażowania zależy np. kto zostanie wyłoniony w następnych wyborach samorządowych.

© squick.pl

You cannot copy content of this page