Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 6

(PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE) Uważam, że większość ludzi poważnie traktuje reguły życia społecznego, a tylko pojedyncze przypadki znieczulicy są wyolbrzymiane i nagłaśniane w mediach. Należy pamiętać o wszystkich najmniejszych gestach pomocy innym, takich jak pomoc sąsiadce zanieść zakupy czy ustąpienie starszej osobie miejsca w komunikacji publicznej. Myślę, że jest mnóstwo ludzi chcących nieść pomoc innym.

Zadanie 7

a)

Zjawisko znieczulicy polega na ignorowaniu poważnych sytuacji, co prowadzi do pogorszenia się sytuacji osób potrzebujących pomocy.

b)

Należy wskazywać konkretną osobę, która powinna pomóc oraz nie prosić o pomoc, a wydać rozkaz, wtedy najczęściej dochodzi do przerwania znieczulicy, a ludzie zaczynają się angażować w pomoc.

c)

– zignorowanie leżącej na ulicy osoby; każdy myśli, że jakiś inny przechodzień udzieli pomocy,

– zignorowanie samotnego dziecka szukającego rodziców lub bliskich; ludzie myślą, że w szukaniu pomoże ktoś inny.

© squick.pl