Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 6

Zadanie indywidualne

Zadanie 7

a)

Wskaźnik izolacji społecznej – jego niska wartość wskazuje, że większość ludzi chce mieć kontakt z innymi i dlatego chcą stać się członkami jakiejś grupy społecznej.

Możliwość uzyskania wsparcia od innych osób – niemal każdy ankietowany deklaruje, że zna osobę, którą może poprosić o pomoc. Wskazuje to na to, że ludzie żyją w grupach społecznych, na których mogą polegać.

b)

W Polsce sytuacja społeczna nie sprzyja narastaniu problemów wynikających z konfliktów ról społecznych wynika to z wysokiego wskaźnika satysfakcji z ilości czasu wolnego i sposobu spędzania czasu wolnego. Oznacza to, że w większości przypadków ludzie mają wystarczająco dużo czasu na odgrywanie przypisanych im ról społecznych.

Zadanie 8

Erving Goffman stwierdził, że życie społeczne to teatr życia codziennego. To stwierdzenie jest trafne, ponieważ ludzie często w relacjach z innymi próbują odgrywać jakieś role, a nawet udawać kogoś kim nie są. Stąd wynika porównanie życia społecznego do teatru, gdzie aktorzy występując w przedstawieniu robią to samo co ludzie na co dzień.

Zadanie 9

Zadanie indywidualne

© squick.pl