Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

(PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE) Najważniejszą rolę w procesie socjalizacji odgrywa rodzina, która odpowiada za wychowanie dziecka od urodzenia i uczy go podstawowych zasad do życia w społeczeństwie.  Uważam, że dla moich koleżanek i kolegów ważną rolę w procesie socjalizacji odgrywają również rówieśnicy i szkoła, gdzie mogą poznać inne normy zachowań, niż te, które znali dotychczas.

© squick.pl

You cannot copy content of this page