Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

Określenie oznacza dzieci, które zostały wychowane w izolacji od innych ludzi, najczęściej przez zwierzęta.

b)

(PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE) Dzieci wychowane poza wspólnotami ludzkimi często mają problem z mówieniem, pisaniem, poruszaniem się w wyprostowanej pozycji i nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi.

Zadanie 2

Zadanie indywidualne

Zadanie 3

B

Zadanie 4

Zadanie indywidualne

Zadanie 5

bezustanność – proces zachodzi przez całe życie człowieka.

powszechność– procesowi podlegają prawie wszyscy ludzie na świecie.

© squick.pl