Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

– większość, bo aż 56% ankietowanych opowiada się, za partnerskich modelem rodziny. Stopień realizacji: w rzeczywistości, jednak mniej ludzi (33%) realizuje taki model rodziny.

– 27% badanych preferuje model nieproporcjonalny żeński. Stopień realizacji: model rodziny realizuje 28% ankietowanych, czyli o 1 punkt procentowy więcej niż preferujących ten model.

– według badania 12% respondentów preferuje tradycyjny model rodziny. Stopień realizacji: taki model realizuje zdecydowanie więcej ludzi (26%), niż go preferuje.

– 4% deklaruje preferowany model rodziny jako nieproporcjonalny męski. Stopień realizacji: model ten realizuje tyle samo ludzi, ile go preferuje.

© squick.pl

You cannot copy content of this page