Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

Rodzina bierze udział w socjalizacji pierwotnej dziecka, która potem wpływa na całe jego życie, ponieważ to w tej socjalizacji dziecko nabiera wzorce jak zachowywać się np. wobec ludzi starszych.

b)

Rodzina jest tak nazywana ponieważ, to w niej zachodzi etap socjalizacji pierwotnej. W rodzinie także młody człowiek zdobywa ważne do życia w społeczeństwie wartości i zasady moralne.

Zadanie 2

Zadanie indywidualne

Zadanie 3

a)

Grecja, Francja, USA

b)

W krajach z większym odsetkiem gospodarstw domowych bez dzieci jest proporcjonalnie więcej rodzin z jednym rodzicem. W Polsce jest 62% gospodarstw domowych i 12,1% dzieci wychowujących się z jednym opiekunem. We Francji odsetek gospodarstw bez dzieci jest wyższy i wynosi 68%, jest tam również większa liczba dzieci wychowujących z jednym opiekunem i wynosi 18,6%. W Szwecji aż 78% gospodarstw domowych nie wychowuje dzieci, a liczba dzieci z jednym rodzicem wynosi 20,2%.

c) 

Sytuacja w Polsce jest podobna do innych państw. Świadczy o tym porównywalny odsetek rodzin wychowujących dwoje dzieci. Liczba rodzin wychowująca jedno dziecko jest w Polsce na wyższym poziomie niż np. w Szwecji, Francji czy Irlandii, ale niższym niż w Turcji i Meksyku. Polska ma jeden z najniższych wskaźników rodzin z 3 lub większą liczbą dzieci. Procentowa liczba rodzin bez dzieci w Polsce jest podobna do poziomu Francji, Irlandii i Wielkiej Brytanii. 

Zadanie 4

Zadanie indywidualne

Zadanie 5

partnerski – ustawodawca wskazuje na równorzędną rolę kobiety i mężczyzny, a są to założenia partnerskiego modelu funkcjonowania rodziny.

© squick.pl

You cannot copy content of this page