Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

Stygmatyzacja ma negatywny wpływ na jakość życia jednostki, ponieważ powoduje odrzucenie w społeczeństwie, utratę poczucia własnej wartości, a nawet prowadzi do tego, że stygmatyzowany nabiera przypisywanych mu cech. W tekście przywołano przykład dzieci z otyłością oraz ludzi ubogich, którym przypisywane są cechy leniwych czy nieambitnych. Tego typu myślenie wskazuje, że takie osoby są złe z natury. Stygmatyzacja dzieci romskich doprowadziła do uniemożliwienia im integracji z resztą społeczeństwa polskiego.

© squick.pl