Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

– atmosfera

– neutralność mediatora

– bezstronność mediatora

– porozumienie jest akceptowalne i uznawane przez obie strony

b)

Rola mediatora polega na ułatwieniu komunikacji między stronami konfliktu i pomocy dojścia do porozumienia.

Zadanie 4

Zadanie indywidualne

Zadanie 5

Zadanie indywidualne

Zadanie 6

Nazwa sposobu Opis  Zalety Wady
Negocjacje Strony konfliktu rozmawiają bezpośrednio między sobą i dochodzą do porozumienia.

-rozwiązanie konfliktu jest wzajemnym porozumieniem

-pozwala stronom określić własne cele 

-podjęcie decyzji trwa długo

-czasami prowadzi do wzmocnienia konfliktu

 Mediacje Strony dyskutują między sobą, ale z pomocą niezależnego mediatora, który pomaga im znaleźć dobre rozwiązanie konfliktu.

 -niezależna pomoc w rozwiązaniu sporu

-pomaga złagodzić konflikt

 – podjęcie decyzji trwa długo

-zatrudnienie mediatora (dodatkowe koszty)

 Arbitraż Strony konfliktu muszą zaakceptować sposób rozwiązania konfliktu przez arbitra.

 -metoda jest szybka

-poufność postępowania

 – mogą wystąpić problemy z wykonaniem wyroku

– mogą wystąpić większe koszty (związane np. z wartością przedmiotu sporu)

Zadanie 7

Zadanie indywidualne

© squick.pl

You cannot copy content of this page