Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

1. D

2. A

3. B

Zadanie 2

a)

Autor uważa, że zmieniły się formy aktywności w ramach ruchów społecznych ze względu na nacisk na tożsamość, wartości i proces nadawania i redefiniowania znaczeń. Ponadto coraz częściej ruchy wpisują się w globalne działania i komunikują się z ludźmi poprzez nowe media.

b)

Zadanie indywidualne

Zadanie 3

Zadanie indywidualne

© squick.pl

You cannot copy content of this page