Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 4

(PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE) Uważam, że różnice między Polską, a krajami zachodnimi wciąż są duże, aczkolwiek wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwiło proces ujednolicania standardów. Oprócz tego UE finansuje wiele programów rozwoju dla młodych ludzi.

Zadanie 5

Autor przedstawił cechy współczesnego społeczeństwa, ponieważ dostrzega, że człowiek żyje w świecie szybkiego dostępu do informacji. Cechą społeczeństwa jest również konsumpcjonizm – współczesny człowiek chce wejść w posiadanie popularnych obecnie rzeczy materialnych.

Zadanie 6

Zadanie indywidualne

Zadanie 7

Zadanie indywidualne

© squick.pl