Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

(PRZYKŁADOWE PROPOZYCJE, wybierz 1 z kilku podanych w danym punkcie)

§ 4. b) 

– organizowanie wycieczek szkolnych,

– organizowanie wydarzeń kulturalnych,

– organizowanie konkursów dla uczniów o tematyce kulturowej i patriotycznej.

§ 6. b)  

– uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach,

– zgłaszania własnych pomysłów  i projektów.

§ 7. c)  

– pomocy w organizacji minimum jednego w roku wydarzenia,

– promowania organizacji i dbania o jej dobre imię.

§ 12. d)  

– określanie wysokości składki członkowskiej,

– mianowanie honorowych członków stowarzyszenia.

§ 13. a) i b)

– zaciąganie zobowiązań finansowych,

– reprezentowanie stowarzyszenia przed władzami.

§ 14. a) i b)

– kontrolowanie wykonania budżetu stowarzyszenia,

– kontrolowanie działań podejmowanych przez członków stowarzyszenia.

© squick.pl

You cannot copy content of this page