Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

32% respondentów uważa, że NGO są finansowane ze zbiórek, w rzeczywistości zbiórki odpowiadają za stosunkowo mały odsetek przychodów takich organizacji. 24% myśli, że organizacje pozarządowe utrzymują się przede wszystkim z 1% podatku, naprawdę jednak przychody z 1% podatku stanowią zaledwie kilka procent przychodów NGO. 10% pytanych uważa, że takie organizacje utrzymują się głównie z środków rządowych i samorządowych, jest to prawdą, ponieważ pieniądze publiczne stanowią 30-40% przychodów NGO. 6% ludzi uważa, że NGO finansują się z zarobionych przez siebie pieniędzy, jednak stanowią one około 15% pieniędzy takich organizacji. Unia Europejska finansuje od 10% do 20% wydatków NGO, a według 13% obywateli, Unia Europejska stanowi główne źródła finansowania. 

Według sondażu większość ludzi zdecydowanie i raczej się zgadza, że organizacje pozarządowe powinny unikać zatrudniania płatnych pracowników. W rzeczywistości dużo organizacji NGO korzysta z pomocy wolontariuszy. Aż 34% organizacji opiera się na pracy 3-5 wolontariuszy, 23% na pracy 6-10, 13% na pracy 1-2, 13% na pracy 21-50, 12% na pracy 11-20 i 5% na pomocy więcej niż 50 wolontariuszy.

41% respondentów nie jest pewnych czy działacze organizacji pozarządowych zarabiają w nich pieniądze. 27% zgadza się i raczej się zgadza, że działacze pracują za darmo, a 32% zgadza się i raczej się zgadza, że działacze zarabiają pieniądze. Według danych z 2018 w organizacjach pozarządowych 37% działaczy ma zapewnioną stałą pensję, 27% dostaje wynagrodzenie sporadycznie, a 36% nie dostaje żadnych pieniędzy. W porównaniu z rokiem 2015 wzrosła liczba dostających jakieś wynagrodzenia, a zmalała liczba pracujących charytatywnie.

Ankietowani stwierdzili, że NGO zajmują się głównie pomaganiem potrzebującym (79%), zbieraniem pieniędzy na ważne cele (77%), ekologią (70%), organizowaniem wydarzeń kulturalnych (59%), dbaniem o okolicę (58%), promowaniem idei i poglądów (55%), reprezentowaniem mniejszości i wykluczonych (55%), edukacją (54%), wspólnym spędzaniem czasu i rozwijaniem zainteresowań (53%) i sportem (50%). W rzeczywistości sportem, turystyką i hobby zajmuje się aż 35% NGO, kulturą i sztuką 14%, edukacją i wychowaniem 13%. Najwięcej respondentów stwierdziło, że NGO zajmują się usługami i pomocą socjalną (w rzeczywistości zajmuje się tym tylko 7% organizacji pozarządowych.

© squick.pl

You cannot copy content of this page