Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

Odsetek organizacji pozarządowych na wsiach i we wskazanych rodzajach miast jest zbliżony do odsetka zamieszkującej ich ludności. Na wsiach mieszka 40% osób, a organizacje pozarządowe zarejestrowane na wsiach stanowią 33% wszystkich organizacji pozarządowych. W miastach do 50 tys. mieszkańców siedzibę ma 21% organizacji, a mieszka tam 24% ludności. Dokładnie taki sam odsetek (16%) to organizacje pozarządowe z siedzibą w miastach do 200 tys. mieszkańców i procentowy udział mieszkańców tych miast w całej ludności kraju. 15% ludności mieszka w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców (nie wliczając Warszawy), a swoją siedzibę ma tam 20% organizacji. W Warszawie zarejestrowane jest 10% organizacji, a Warszawa stanowi 5% populacji Polski.

b)

Udział wszystkich organizacji pozarządowych z siedzibą na wsiach to 33%, nie wliczając jednostek ochotniczej straży pożarnej udział ten wyniósłby 25%. Oznacza to, że jednostki ochotniczej straży pożarnej stanowią prawie 25% organizacji pozarządowych na wsiach.

Zadanie 2

Zadanie indywidualne

Zadanie 3

Zadanie indywidualne

Zadanie 4

Zadanie indywidualne

© squick.pl