Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 5

Zadanie indywidualne

Zadanie 6

Zadanie indywidualne

Zadanie 7

a)

„Robienie czegoś z kimś” polega na tym, że w jakieś zadanie angażują się obydwie strony, a „robienie czegoś dla kogoś” wiąże się z zaangażowaniem jednej ze stron w przygotowaniu czegoś dla drugiej strony.

b)

Według autora kapitał społeczny to sieć kontaktów społecznych, które polegają na „robieniu czegoś z kimś”.

Zadanie 8

Organizacje trzeciego sektora od podmiotów należących do pierwszego i drugiego sektora powinno odróżniać to, że powinny działać niezależnie, pro publico bono (dla dobra publicznego) oraz non profit (nie dla zysku).

© squick.pl