Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

a)

– Prawo i Sprawiedliwość,

– Koalicja Obywatelska,

– Sojusz Lewicy Demokratycznej,

– Polskie Stronnictwo Ludowe,

– Konfederacja Wolność i Niepodległość,

– Mniejszość Niemiecka.

b)

– Prawo i Sprawiedliwość,

– Koalicja Obywatelska,

– Sojusz Lewicy Demokratycznej,

– Polskie Stronnictwo Ludowe,

– Konfederacja Wolność i Niepodległość.

c)

– Prawo i Sprawiedliwość – Jarosław Kaczyński,

– Koalicja Obywatelska – Borys Budka, Adam Szłapka, Barbara Nowacka, Jacek Karnowski, Wojciech Kubalewski, Małgorzata Tracz,

– Sojusz Lewicy Demokratycznej – Włodzimierz Czarzasty,

– Polskie Stronnictwo Ludowe – Władysław Kosiniak-Kamysz,

– Konfederacja Wolność i Niepodległość – Janusz Korwin-Mikke, Robert Winnicki, Grzegorz Braun,

– Mniejszość Niemiecka – Ryszard Galla.

d)

Prawo i Sprawiedliwość:

 • Podniesienie pensji minimalnej
 • 13 i 14 emerytura
 • Przeznaczenie 2 mld zł na fundusz modernizacji placówek służby zdrowia
 • Wzrost poziomu wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku o 6 proc.
 • Skokowe podniesienie do miliona euro ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorców z 250 tys. euro do miliona euro, a w przyszłości do dwóch milionów euro
 • Usprawnienie SOR
 • Rozszerzenie leków z listy 75+
 • Wzrost płacy minimalnej do 4000 zł w 2023 roku
 • Równość w zarobkach kobiet i mężczyzn
 • Kontynuacja programu Mieszkanie+
 • Kontynuacja programu Czyste powietrze
 • Dofinansowanie usuwania Azbestu
 • Założenie Funduszu Inwestycji w Szkołę 
 • Jasne zasady finansowania oświaty w Polsce
 • Uznanie ważnej społecznie roli Kościoła
 • Remont kolejnych 150 dworców kolejowych
 • Budowa 100 obwodnic
Koalicja Obywatelska:
 • wprowadzenie rejestrowanych związków partnerskich
 • obligatoryjne referenda
 • głosowanie przez internet
 • zniesienie zakazu handlu w niedzielę
 • obniżkę ZUS i PIT
 • tzw. Akt Odnowy Demokracji
 • Europejska Ochrona Zdrowia (wprowadzenie między innymi przywrócenie finansowania zapłodnienia in vitro z budżetu państwa i skrócenie oczekiwania do lekarzy specjalistów)
 • 13 emerytura na stałe
 • wprowadzenie programu Czyste Powietrze i Woda (stopniowe wyeliminowanie węgla w ogrzewaniu lokali mieszkalnych oraz w energetyce)

Lewica:

 •  legalna aborcja do 12. tygodnia ciąży
 • refundowana antykoncepcja
 • refundowane in vitro
 • krótsze kolejki do lekarzy
 • przywrócenie praworządności
 • rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości
 • kasy fiskalne dla księży
  usunięcie Funduszu Kościelnego
 • działania na rzecz środowiska 

PSL (Koalicja Polska):

 • powszechny wybór Prokuratora Generalnego
 • ordynacja wyborczej
 • e-voting
 • emerytura bez podatku
 • deregulacji gospodarki
 • pakiet antykorupcyjny
 • ulga podatkowa na OZE

Konfederacja:

 • powszechna ulga podatkowa 
 • szybkie i sprawiedliwe sądy
 • bon oświatowy i kulturalny 
 • bezpieczeństwo narodowe 
 • program Zdrowe Życie 
 • sprzeciw wobec amerykańskiej ustawy JUST 
 • sprzeciw wobec działań środowisk LGBT
 • ochrona życia ludzkiego od poczęcia
 • głosowanie przez internet
 • liberalizacja przepisów dot. pozwolenia na broń palną
 • utrzymanie waluty narodowej
 • ograniczenie imigracji
 • dorównanie dopłat rolniczych do reszty państw UE

Mniejszość Niemiecka:

 • troska o zachowanie atutu regionu, jakim jest pielęgnowanie tradycji, tożsamości i kultury Niemców na Śląsku Opolskim
 • podnoszenie jakości nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach
 • wsparcie dla młodych i rodzin oraz wspieranie przedsiębiorczości
 • zabieganie o dalsze mechanizmy wsparcia i rozwoju samorządności
 • dbałość o zrównoważony rozwój regionu Opolskiego na tle całej Polski, szczególnie w kwestiach infrastruktury i opieki zdrowotnej.
 • zabieganie o równe traktowanie kobiet i mężczyzn

Zadanie 2

Subwencja jest przyznawana komitetom, które przekroczyły w wyborach 3% i koalicjom, które przekroczyły 6%. W przypadków partii, które zdobyły do 5% głosów subwencja wynosi 5,77 zł za każdy głos, do 10% – 4,61 zł, od 10% do 20% – 4,04 zł, od 20% do 30% – 2,31 zł, a powyżej 30% – 0,87 zł.

Dotacja jest przyznawana każdemu komitetowi, z którego chociaż jeden kandydat otrzymał mandat senatora lub posła. Dotacje wylicza się według ustalonego wzoru.

Zadanie 3

Lewica – Sojusz Lewicy Demokratycznej

SLD swój program opiera swój program na wartościach socjaldemokratycznych. SLD opowiada się za interwencjonizmem państwa w gospodarkę i liberalizmem w sprawach światopoglądowych, co kwalifikuje tą partię jako partię lewicową.

Centrum – Platforma Obywatelska

Platforma Obywatelska opowiada się za umiarkowanymi rozwiązaniami w sprawach gospodarczych i społecznych. Partia popiera rozwój społecznej gospodarki rynkowej, a w kwestiach światopoglądowych Platforma Obywatelska stara się zachować neutralność (np. zachować kompromis aborcyjny). 

Prawica – Konfederacja

Konfederacja zachowuje konserwatywny pogląd na społeczeństwo (partia sprzeciwia się działaniom społeczności LGBT czy legalności aborcji).  Politycy Konfederacji opowiadają się również za obniżką podatków oraz za likwidacją świadczeń socjalnych. Połączenie małego zaangażowania państwa w gospodarkę i konserwatyzmu w kwestiach światopoglądowych czyni Konfederację partią prawicową.

Zadanie 4

A.

W art. 11 Konstytucji RP wskazano na demokratyczną metodę zdobywania i sprawowania władzy, zaś w art. 13 wskazano metody zdobywania i sprawowania władzy przez przemoc lub totalitaryzm (nazizm, faszyzm i komunizm).

B.

Konstytucja RP dopuszcza metody demokratyczne i zakazuje metody odwołujące się do praktyk nazizmu, faszyzmu, komunizmu, nienawiści na tle rasowym i narodowościowym, stosowaniu przemocy lub utajnieniu struktur lub członkostwa.

Zadanie 5

a)

– Polska Zjednoczona Partia Robotnicza,

– Partia Zieloni

– Unia Wolności

– Unia Europejskich Demokratów

– Związek Słowiański

– Związek Komunistów Polskich „Proletariat” 

– Twój Ruch

– Ruch Narodowy

– Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin

– Polskie Stronnictwo Ludowe

– Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

– Konfederacja Wolność i Niepodległość

– Konfederacja Polski Niepodległej

– Platforma Obywatelska

b)

Zadanie indywidualne. Pomocne mogą być programy partii politycznych (strona 79, zadanie 1 punkt D.)

Zadanie 6

– partia chce wpływu na całą politykę, a organizacji zależy przede wszystkim na poszczególnych sprawach,

– partie polityczne działają na podstawie swojego programu, zaś organizacje pozarządowe na statucie,

– partie polityczne muszą być zarejestrowane, a nie wszystkie grupy interesów są zarejestrowane,

– do organizacji mogą należeć osoby niepełnoletnie, a do partii wyłącznie osoby pełnoletnie.

© squick.pl

You cannot copy content of this page