Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

We wszystkich sondażach niedoszacowano wyników Pawła Kukiza i Andrzeja Dudy, a przeszacowano wynik urzędującego wówczas Bronisława Komorowskiego. Różnice były znaczne bo sięgały nawet kilkunastu punktów procentowych. 

Podawanie opinii publicznej informacji o sondażach mogła znacząco wpłynąć na wyniki wyborów. Popierający Bronisława Komorowskiego mogli zrezygnować z uczestnictwa w głosowaniu w przekonaniu, że ich kandydat jest pewny zwycięstwa. Natomiast część wyborców Pawła Kukiza utrwalonych w przekonaniu o zbyt niskim poparciu dla tego kandydata również mogli zostać tego dnia w domach. Świadczy o tym bardzo niska, jak na wybory prezydenckie, frekwencja. 

© squick.pl