Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

Największy wpływ na młodych ludzi ma Internet, ponieważ jest on środkiem z którego młodzi korzystają najczęściej.

© squick.pl