Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

?

Autor krytykuje kontrolowanie pracy dziennikarzy, poprzez wyznaczanie im tematów i narzuconych przez wydawcę poglądów. 

© squick.pl

You cannot copy content of this page