Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

 

Zalety

Wady

Szanse

Zagrożenia

Prasa

Możliwość z korzystania bez dostępu do internetu czy prądu. 

Wycinka lasów w celu produkcji papieru.

Zmniejszenie analfabetyzmu.

“Kolorowa prasa” często propaguje świat bez wartości.

Radio

Możliwość skupienia się na treści a nie formie.

Możliwość manipulowania wydarzeniami (w przypadku ukazania obrazu jest to bardziej ograniczone niż w przypadku samego dźwięku)

Umożliwia szybkie kontaktowanie się społeczeństwa w przypadku możliwej katastrofy lub klęski.

Brak możliwości odsłuchania audycji w wybranym czasie, co powoduje, że np. nie możemy porównywać wiadomości z różnych stacji.

Telewizja

Pozwala na ukazanie zarówno dźwięku jak i filmu.

Manipulowanie reklamami telewizyjnymi. 

Możliwość jednoczenia się społeczeństwa w przypadku katastrof. 

Ludzie przestają czytać i słuchać, a koncentrują się tylko na obrazkach.

Media społecznościowe

Nieograniczony dostęp do informacji i wiedzy. 

Możliwość bycia ofiarą cyberprzemocy.

Połączenie kontaktów z wielu stron świata.

Prowadzi do uzależnienia. 

Zadanie 2

Zasada prawdy – dziennikarz nie zgodził się na utajnienie informacji.

Zasada obiektywizmu – dziennikarz chciał przedstawić rzeczywistość niezależnie od własnych i cudzych poglądów.

Zasada uczciwości – dziennikarz chciał działać w zgodzie z dobrem odbiorcy i własnym sumieniem. 

Zadanie 3

Zadanie indywidualne

Zadanie 4

Zadanie indywidualne

Zadanie 5

Zadanie indywidualne

© squick.pl

You cannot copy content of this page