Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

A.

Nazwa procesu: oddychanie komórkowe 

Zysk energetyczny: 30 cząsteczek ATP

B.

Nazwa procesu: fermentacja mleczanowa

Zysk energetyczny: 2 cząsteczek ATP

b)

Pirogronian może ulec przemianie do acetylo-CoA lub do kwasu mlekowego.

c)

Część organizmów musi uzyskiwać energie z procesu fermentacji, ponieważ żyje w warunkach beztlenowych.

Zadanie 4

1. F

2. P

3. P

© squick.pl

You cannot copy content of this page