Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

a)

2

b)

Za ciemnienie ziemniaków jest odpowiedzialny oksydaza polifenolowa, ale podczas gotowania ziemniaków ten enzym ulega denaturacji i przestaje działać. 

Zadanie 4

a) 

Na schemacie przedstawiono szlak metaboliczny, ponieważ przebiega on liniowo.

b)

Szlak metaboliczny: glikoliza, reakcja pomostowa, łańcuch oddechowy
Cykl metaboliczny: Cykl Krebsa

c)

Zahamowanie działania enzymu E1 uniemożliwi syntezę tyrozyny, która jest niezbędna do syntezy melaniny.

Zadanie 5

Prędkość reakcji po przekroczeniu punktu C nie wzrasta dalej, ponieważ wszystkie centra aktywne enzymów są zajęte.

© squick.pl

You cannot copy content of this page