Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 3

Problem badawczy: 3, 5
Hipoteza: 1, 4

Zadanie 4

a)

b)

– Największy wzrost liczby gołębi miał miejsce w latach 1994-1996.
– Tempo wzrostu populacji gołębi spowolniło w latach 1996–1998.

© squick.pl

You cannot copy content of this page