Odpowiedzi do podręczników i zeszytów ćwiczeń

Zadanie 1

Stwierdzenie jest nieprawdziwe, ponieważ atomy węgla mogą wchodzić zarówno w związki organiczne jak i nieorganiczne (np. tlenki węgla czy kwas węglowy i jego sole)

Zadanie 2

Związki nieorganiczneZwiązki organiczne
woda, sole mineralnekwasy nukleinowe, lipidy, węglowodany, białka

Zadanie 3

pierwiastek, związek chemiczny, komórka, tkanka, narząd, układ narządów, organizm

Zadanie 4

A-3

B-1

C-2

© squick.pl

You cannot copy content of this page